38-‍ஆம் திருமுறை மாநாடு போட்டிக்கான விண்ணப்பத்தாள்
- Part 1 -

 முக்கிய‌ அறிவிப்பு/ Important Announcement:
 
  Please Refresh your Browser by clicking F5
 before starting the application process.

Please Take Note of the Acknowledgement Number provided at
 the end of this application process. Thank you.

 Application Deadlines:

Event Level Competition Date Day Venue Time Online Registration EndDate
Coloring Nursery , K1 , K2 25-Mar-18 Sunday Sri Queensway Muneeswarar Temple 8.30 am 18- Mar-18
Thiruvedam Nursery to P6 25-Mar-18 Sunday Sri Queensway Muneeswarar Temple 8.30 am 18- Mar-18
Recital Seniors P6, Secondary, Adults 22-Apr-18 Sunday Sri Queensway Muneeswarar Temple 8.30 am 8-Apr-18
Recital Junior Nursery to P5 01-July-18 (Tentative) Sunday To Be Announced 8.30 am 17-Jun-18
Oratorical & Pathiga Parayanam All Levels 08-July-18 (Tentative) Sunday To Be Announced 8.30 am 17-Jun-18
Thirumurai Payirchi Kalagam All Levels 18-Nov-18 (Tentative) Sunday Sri Queensway Muneeswarar Temple (Tentative) 8.30 am 17-Jun-18

பிர‌திநிதிக்கும் ஆல‌ய‌ம்:
Name of Temple represented:

ப‌யிற்றுவிப்ப‌வ‌ரின் பெய‌ர் :
Name of Instructor:

ஆல‌ய‌ ஒருங்கினைப்பாளரின் பெய‌ர்:
Thevaram class co-ordinator's name:

*போட்டியாளர்/ குழுத்தலைவர் முழுப்பெயர் (ஆங்கிலத்தில்):
*Competitor/Group Leader Name (in English):

*போட்டியாளரின் தந்தை பெயர் (போட்டியாளர் 18-வயதுக்கு குறைவாக இருந்தால்) (ஆங்கிலத்தில்):
*Father's name (in English) if child is less than 18 years old:

* அடையாள‌ அட்டை எண்:
*NRIC No. (S12345678X format):

* பிற‌ந்த‌ தேதி / *Date Of Birth: Day:   Month:   Year:
வ‌குப்பு / Class:

வீட்டுமுக‌வ‌ரி - க‌ட்ட‌ட‌ம் எண் / Blk No :
வீட்டு எண் / Unit No : #
தெரு பெய‌ர் / Street :
க‌ட்ட‌ட‌ பெய‌ர் / Building Name (if any) :

சிங்க‌ப்பூர்
(Postal Code) :
 
*மின்ன‌ஞ்ச‌ல் முக‌வ‌ரி / *Email Address:
 

*தொலைபேசி எண் (வீடு):
*Contact No. (Home):


*கையடக்கத் தொலைபேசி எண்:
*Handphone No.:


   

 

 

 


 

 Links:
www.saivam.org.uk
www.pradosham.com
www.shivatemples.com
www.youthinc.sg